domingo, 3 de enero de 2010

Interesante...

Original (Català):

No m'interessa l'amor. No tinc temps per a aquestes coses. És una flaquesa humana; sóc home i a vegades necessito una dona. Un cop satisfeta la meva passió, em sento més ben disposat per a fer altres coses. No puc sobreposar-me al meu desig, però l'odio; m'esclavitza l'esperit. Espero el dia que, lliure ja d'aquesta frisança, em podré dedicar sense traves de cap mena a la meva feina. És clar, com que les dones no poden fer res més que estimar, s'obsessionen a donar a l'amor una importància ridícula. Ens volen convèncer que estimar vol dir viure. No cal dir que crec que l'estimació és una part bastant insignificant de la vida de l'home. Conec la luxúria. Això sí que és normal i sa. L'amor, però, és una malaltia. Les dones són els instrumentals de què em valc per a fruir la meva vida; ara bé, no puc acceptar la idea que elles s'han de convertir en amigues, companyes i auxiliars nostres.Traducción (Castellano):

No me interesa el amor. No tengo tiempo para estas cosas. Es una flaqueza humana; soy hombre y a veces necesito una mujer. Una vez satisfecha mi pasión, me siento más dispuesto para hacer otras cosas. No puedo sobreponerme a mi deseo, pero lo odio; me esclaviza el espíritu. Espero el dia que, libre ya de este comezón, me podré dedicar sin trabas de ningún tipo a mi trabajo. Claro, como las mujeres no pueden hacer nada más que querer, se obsesionan en darle al amor una importancia ridícula. Nos quieren convencer de que querer quiere decir vivir. No hace falta decir que creo que el querer es una parte bastante insignificante de la vida del hombre. Conozco la lujuria. Eso sí que es normal y sano. El amor, pero, es una enfermedad. Las mujeres son los instrumentales de los que me valgo para fruir mi vida; ahora bien, no puedo aceptar la idea de que ellas tienen que convertirse en amigas, compañeras y auxiliares nuestras.


"La lluna i sis penics", de Somerset Maugham


No hay comentarios:

Publicar un comentario